Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği - TİSAD - TİSAD'a Üyelik Başvurusu
 
 
 • limni -
 • pilav dağı -
 • Uzungöl -
 • Sümela -
 • Sera Gölü -
 • Atatürk Köşkü -
TİSAD'a Üyelik Başvurusu

TİSAD’a Üye Olabilmek İçin Gerekli Evraklar bilgisidir:

 

Kültür ve Turizm Bakanlık Belgeli tesisler, belediye belgeli konaklama ve yeme içme tesisleri , araç kiralama firmaları  ve yöresel ürünlerin üretimi ve satışı ile ilgili faatileyet gösteren kurumlar yetkilisi nezdinde TİSAD'a üyelik için başvurabilir.

 

Üye Olacak kişinin;

 

 1. Başvuru dilekçesi, (Dilekçe örneği aşağıdadır)
 2. 2 adet fotoğraf
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. İkametgah ilmuhaberi.
 5. işletme işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı (fotokopisi)
 6. Şirket imza sirküsü
 7. Şirket karar defterine üyelikle ilgili karar alınması. Bu kararın fotokopisi.
 8. Üye giriş aidatının ödendiğini gösterir banka dekontu.
 9. şirteki temsilen üye olacak yöneticiler için temsil yetki dilekçesi (dilekçe örneği aşağıdadır)

 

 

Başvuru Dilekçe örneği;

                                                                                                                                           

  TURİZM İŞLETMECİLERİ VE SEYAHAT

ACENTALARI DERNEĞİ (TİSAD)

www.tisad.ogr

                              ADRES: Kalkınma Mah.Farabi Cad. No:32 Ortahisar/TRABZON

                                                        

 

     ÜYE NO  ......                       ÜYE KAYIT FORMU

 

     

       Dernek tüzüğünü okudum. Amaç ve yükümlülüklerini kabul ettim. Üye olmak istiyorum. Aidatımı üyeliğim süresince ödemeyi ve dernek çalışmalarına katkıda bulunacağımı taahhüt eder, derneğe kabul edilmemi arz ederim.

                                                                                                        ……../……./20…….

 

                                                                                                         Adı Soyadı

 

                                                                                                              İmza

 

 

 

 

 

   NÜFUS ÖRNEĞİ                                                      

 

             

TC Kimlik No

 

 

 İli

 

 

Adı  Soyadı             

 

İlçesi

 

 

 

Baba Adı  

 

 

 

Köy / Mahalle

 

 

Anne Adı

 

 Cilt No

 

 Doğum Yeri

 

 Aile Sıra No

 

 Doğum Tarihi

 

 Sıra No

 

  

   KİŞİSEL BİGİLER

Kan Grubu

 

Öğrenim Durumu

 

Medeni Hali

 

Yabancı Dil

 

 Cinsiyeti

E:

K:

Mesleği

 

 

Ev Adresi

 

 

Ev Telefonu

 

 

İş Adresi

 

 

İş Telefonu

 

E-Mail Adresi

       @

Cep Telefonu

 

         

 

      Sayın ……………………………………………..’in üyelik istemi, Yönetim Kurulu’nun …../…./20….. gün ve ………..sayılı toplantı kararı ile uygun görüldü…………… sicil numarası ile asıl üyeliğe kabul edildi.

 

                                                            Genel Sekreter                                                                     Yönetim Kurulu Başkanı      

 

 

TEMSİL YETKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TURİZM İŞLETMECİLERİ VE SEYAHAT ACENTALARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

TRABZON

 

 

 

Derneğiniz yönetim kurulunda ………….............................ünvanlı işletmemizi temsilen ……………….. tc kimlik nolu ………………….. şirket yönetim kurulumuzca yetkili kılınmıştır.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederiz. …./…../2020

 

 

 

 

 

 

 

                           Kaşe/İmza

Adres
: Kalkınma Mah. Farabi Cad. No:32 Ortahisar / Trabzon
Telefon
: 0462 332 61 22
Faks
: 0462 332 61 55
E-Posta